Ka-no-jo no a-ta-ma no u-e ni ha-na o no-n-de i-ma-su

Сенсация! Японские ученые изобрели напиток, от которой вырастают цветы на голове.

Ей! лИкки да'хАппи, лИкки да'хАппи, мИ нАни лИкки да'хАппи
сОда-щкА, лЕмо-бьжЮ, пУщ! пУщ! пУщ!
бЕкки монИ кИна хАппи-и-и!
сОрева тАлащи, кАмпай лИкки, хИдогари мИ нАни хАппи! Ей!

AD